Política de privacitat

Informació bàsica sobre protección de dades

Responsable: OUTENUVE, S.L.U.
Finalitat 1: Gestionar la resposta a les seves peticions d’informació.
Finalitat 2: Gestionar l’enviament de comunicacions comercials.
Legitimació: Consentiment
Drets: Accedir, rectificar i suprimir les seves dades, així com, la resta de drets que s’expliquen a baix.

Condicions de privacitat i tractament de dades

Dret d’Informació

D’acord amb el que es disposa en l’article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, així com, en a l’article 13 del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, i relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, les seves dades seran tractades per part de Outenuve, S.L U. (d’ara endavant, ENUVE) com a responsable d’aquests.

Les dades que Vostè ens proporcioni seran inclosos en els fitxers titularitat de ENUVE per al seu tractament conforme a les finalitats que a continuació s’indiquen:

  1. Gestionar les sol·licituds d’informació que Vostè pugui realitzar a través del formulari de contacte de la nostra pàgina web o a través de qualsevol petició per correu electrònic.
  2. Gestionar l’enviament de comunicacions comercials per a mantenir-li informat sobre novetats, promocions, esdeveniments o notícies relacionades a ENUVE i que entenem poguessin resultar del seu interès.
  3. Gestionar la seva possible participació als processos de selecció de personal, presents o futurs.

Les dades que Vostè ens proporcioni podran ser comunicats a empreses vinculades a ENUVE i als seus proveïdors de productes i serveis perquè els utilitzi conforme als fins anteriorment exposats.

Així mateix, el termini de conservació de les seves dades serà de 5 anys, tret que existeixi disposició legal en contra o interès legítim per part de ENUVE.

Ejercici de drets

Podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació o oposició, així com, el dret a la portabilitat de les dades, mitjançant escrit dirigit a ENUVE a través de l’adreça de correu electrònic lopd@enuve.es.

Addicionalment, en cas de considerar que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent, podrà exercir el seu dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control en l’enllaç www.agpd.es

Complimient de la normativa

ENUVE garanteix l’adequat tractament de les dades per Vostè proporcionats comprometent-se a complir amb la normativa legal vigent a cada moment.

Consentiment a l’ús del correu electrònic

De conformitat amb el que s’estableix en la Llei 24/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, Vostè consent que el correu electrònic que ens proporcioni pugui ser utilitzat per ENUVE per a les finalitats anteriorment exposades.

Condicions especials relatives a la inscripció a esdeveniments

Vostè consent que, al supòsit d’inscriure’s en algun dels esdeveniments organitzats conjuntament per ENUVE i terceres empreses col·laboradores o patrocinadores, les dades de caràcter personal que faciliti a través del formulari d’inscripció puguin ser comunicats a les referides empreses.

Així mateix, d’acord amb el que s’estableix en l’article Segon de la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, en relació a la captació d’imatges per fotografia, film o qualsevol altre procediment que es pogués produir durant el transcurs de l’esdeveniment, Vostè manifesta el seu consentiment perquè el referit material pugui ser inclòs per ENUVE en fitxers de la seva titularitat amb la finalitat de realitzar la seva publicació en canals de difusió propis de ENUVE o en altres mitjans de comunicació.

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrar a los usuarios publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si se continúa navegando, consideramos que se acepta su uso.